twitter

Thursday, 28 December 2017

An Ethnoveterinary Remedies Used in the Treatment of Diseases of Aksaray Malaklısı Shepherd Dogs*

https://www.researchgate.net/publication/322078298_An_Ethnoveterinary_Remedies_Used_in_the_Treatment_of_Diseases_of_Aksaray_Malaklisi_Shepherd_Dogs December 2017 ProjectsAksaray İli Folklorunda “Aksaray Malaklısı” Üzerine Araştırma Çağrı Çağlar Sinmez at Erciyes Üniversitesi 3.8Erciyes Üniversitesi Gokhan Aslim at Aksaray Üniversitesi m 3.45Aksaray Üniversitesi Abstract The subjects of our study were to report the usage of herbal, animal and mineral remedies on Aksaray Malaklısı shepherd dogs from traditional ethnoveterinary medicine knowledge and to compare the remedies used in traditional veterinary medicine with those used in the other locations of Turkey and countries. The work was carried out in Aksaray province (Turkey) by interviewing dog breeders. Fifty participants provided the information in this paper on the ethnoveterinary remedies used for treatment of diseases in Aksaray Malaklısı shepherd dogs. Ethnoveterinary remedies traditionally utilised for treatments of Aksaray Malaklısı shepherd dogs against ecto and endo-parasites, open skin wounds, diarrhea, constipation, abscess, toxication, mastitis, distemper, keratoconjunctivitis and fracture were identified. It was found that 13 plants in total were being used in the treatment of dog disorders in Aksaray pas-turelands. Pinus nigra L. (tar) and Allium sativum L. were the most used plant species. Used motor oil, naphthalene, dikloro difenil trikloroethan (DDT), sulfur, crop powder and salt were the most utilised substances among mineral remedies. The most commonly used animal remedies included the milk and milk products (butter, yogurt and ayran), fat, and eggs. The present study showed that a number of reported herbal, animal and mineral substances, some of them with promising rational therapeutic applications, have been detected. Özet: Bu çalışmada, Aksaray Malaklısı çoban köpeği hastalıklarında geleneksel olarak kullanılan bitkisel, hayvansal ve madensel ilaçları kayıt altına almak, Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerindeki uygulamalarla karşılaştırmasını yap-mak amaçlandı. Çalışma, Aksaray yöresinde 50 Malaklı köpeği yetiştiricisi ile yüz yüze görüşme yapılarak gerçekleştirildi. Aksaray Malaklısı çoban köpeği hastalıklarında kullanılan halk veteriner hekimliği ilaçları bu kaynak kişilerden sağlanan bilgiler ile derlendi. Çalışmada, Aksaray Malaklısı çoban köpeğinin iç ve dış parazitleri, deri yara-lanmaları, ishal, kabızlık, apse, zehirlenme, mastitis, köpek gençlik hastalığı, keratokonjunktivitis ve kırık gibi hastalık tedavilerinde kullanılan halk veteriner hekimliği ilaçları belirlendi. Bu hastalıkların tedavisinde toplam 13 adet bitkisel ilacın kullanıldığı tespit edildi. En çok kullanılan bitkisel ilaçlar arasında çam katranı ve sarımsak yer aldı. Mineral ilaçlar olarak motor atık yağı, naftalin, DDT, kükürt, ekin tozu ve tuz kullanılırken, yağ, yoğurt, ayran, kuyruk yağı ve yumurta gibi hayvansal ürünlerde hayvansal ilaçlar arasında yer aldı. Bu çalışma ile çeşitli bitkisel, hayvansal ve mineral ilaçlar tespit edilmiş olup, bazı ilaçların rasyonel tedavi uygulamaları kapsamında değerlendirilebileceği belirlendi. Anahtar kelimeler: Aksaray Malaklısı çoban köpeği, Aksaray yöresi, halk veteriner hekimliği, tıbbi ilaçlar